JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-02-24
จำนวนครั้งที่ชม : 2,030,004 ครั้ง
Online : 70 คน
ลิ้งค์สำคัญ

ผลงานเทศบาล : อบรมส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองสระบุรีหนุนชุมชนปลูก”มะนาว/ผักสวนครัว” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสระบุรี สนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท จัดโครงการ”อบรมส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปลูก (มะนาว และผักสวนครัว) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน ตำบลปากเพรียวให้ดีขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ. ศาลาอเนกประสงค์วัดเชิงเขา กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมกับชุมชนเชิงเขา 2 จัดให้มีพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปากเพรียวขึ้น โดยมี ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธาน คณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ คุณสมพิศ ศิริพัฒนาเจริญสุข รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี (ผอ.กองสวัสดิการและสังคมฯ) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 ฝ่ายปกครองปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสระบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นายพัลลภ ทองแท้ ประธานกรรมการชุมชนเชิงเขา 2 ประธานชุมชน (29 ชุมชน) และพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆเข้าร่วมรับการอบรม และรับแจกจ่าย กิ่ง มะนาว( ตอน) วงบ่อซีเมนต์ ปุ๋ย แกลบ และดินสำหรับใช้ปลูกมะนาว นายพัลลภ ทองแท้ ประธานกรรมการชุมชนเชิงเขา 2 (ผู้นำเสนอโครงการ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยใช้ชุมชนและตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยจัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการที่จะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยนำเสนอโครงการผ่าน อำเภอ และคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการฯ เสนอสำนักงบประมาณ ต่อไป ประธานกรรมการชุมชนเชิงเขา 2 รายงานเพิ่มเติมว่า ชุมชนเชิงเขา 2 ได้เสนอโครงการอบรมส่งเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากเพรียว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลปากเพรียว มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยการ “ปลูกต้นมะนาว” และการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จากชุมชนต่างๆในตำบลปากเพรียว เข้ารับการอบรมจำนวน 170 คน เพื่อเรียนรู้ด้านทฤษฏีการเพาะปลูก และวิธีปฏิบัติ จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปทำการเพาะปลูกมะนาวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ด้าน ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวว่า ขอขอบคุณ ส่วนราชการทุกฝ่าย ตลอดจนพี่น้องในชุมชนทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีโครงการดีๆในลักษณะนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะ คุณพัลลภ ทองแท้ ประธานกรรมการชุมชนเชิงเขา 2 ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอโครงการ”อบรมส่งเสริมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากเพรียว” นี้ขึ้นจนสามารถได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ นับเป็นการสนองในนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยใช้กลไกผ่านตำบล ชุมชน หมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการดังนั้น จึงฝากให้ พ่อ-แม่ พี่น้องที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้ใช้เวลาอันมีค่า ของท่านรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ภาคทฤษฏี และปฏิบัติ จากวิทยากรฯ นำไปเพาะปลูก”มะนาว” ได้จริงตามความประสงศ์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการ จากนั้น ดร.ภาณุพงศ์ฯ และทีมผู้บริหารฯ( รักเมืองเพรียว) ร่วมกันมอบ พันธุ์กิ่งมะนาว วงบ่อซีเมนต์ ดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำกลับไปเพาะปลูกในพื้นที่(บ้านพัก) ของแต่ละคนต่อไป อนึ่งก่อนหน้านั้น ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมคณะได้ เปิดการอบรมการเพาะปลูก พืชผักสวนครัว ประเภท ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วลันเตาผักบุ้ง ผักหวานป่า ฯลฯ ให้กับพี่น้องในชุมชน ซอยวีนัส เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดค่าครองชีพในครัวเรือน มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคมาแล้วเช่นกัน.////////////// ปลูกมะนาว...ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมทีมคณะผู้บริหารฯ มอบกิ่งมะนาว พร้อมวงบ่อซีเมนต์,ดินปุ๋ย ให้กับผู้นำชุมชน นำไปเพาะปลูกตามโครงการ”อบรมส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากเพรียว” (ตามข่าว)
IMG_5680.JPG
IMG_5679.JPG
IMG_5678.JPG
IMG_5677.JPG
IMG_5676.JPG
IMG_5674.JPG
IMG_5673.JPG
IMG_5672.JPG
IMG_5671.JPG
IMG_5670.JPG
IMG_5669.JPG
IMG_5668.JPG
IMG_5667.JPG
IMG_5666.JPG
IMG_5665.JPG
IMG_5664.JPG
IMG_5663.JPG
IMG_5662.JPG
IMG_5660.JPG
IMG_5656.JPG
IMG_5655.JPG
IMG_5654.JPG
IMG_5653.JPG
IMG_5651.JPG
IMG_5650.JPG
IMG_5649.JPG
IMG_5648.JPG
IMG_5646.JPG
IMG_5645.JPG
IMG_5644.JPG
IMG_5643.JPG
IMG_5642.JPG
IMG_5639.JPG
IMG_5636.JPG
IMG_5635.JPG
IMG_5634.JPG
มีทั้งหมด : 36 ภาพ