JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-03-27
จำนวนครั้งที่ชม : 2,093,365 ครั้ง
Online : 42 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สำนักการช่าง


 
                     
อำนาจหน้าที่ ของสำนักการช่าง
         ................................ 
 
                การปฏิบัติงานราชการของสำนักการช่าง  เทศบาลเมืองสระบุรี  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ราชการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  6 ฝ่าย  10 งาน  ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                             -  งานธุรการ
                   2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
                       2.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร
                             -  งานขออนุญาตอาคาร
                             - งานควบคุมอาคาร
                             - งานควบคุมผังเมือง
                   3. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
                       3.1  ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
                             - งานวิศวกรรมโยธา
                       3.2  ฝ่ายสถาปัตยกรรม
                             - งานสถาปัตยกรรม
                   4.  ส่วนการโยธา
                        4.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค
                             - งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
                             - งานสวนสาธารณะ
                             - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                       4.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
                             - งานศูนย์เครื่องจักรกล
 
รายชื่อบุคลากรสำนักการช่าง
 
  1. นายพีรพงศ์    ศิริวัฒน์          ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
  2. นายสุชาติ      อัศวินโกวิท     ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
  3. นายทินกร      ทิพย์รักษ์        ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
  4. นายสุพจน์      หนองบัว        ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
  5. นายสรพงษ์    ตระกรุดแก้ว     ตำแหน่ง         หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
  6. นางสาวสมพร   สุขใจ            ตำแหน่ง         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  7. นางสาววันทินี   ภูกองชนะ     ตำแหน่ง         วิศวกรโยธาชำนาญการ
  8. นายธนพงษ์      ธรรมนิยม     ตำแหน่ง         นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  9. นางภัทรนันท์    วีระสวัสดิ์      ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link